Etusivu » Toimintaohjelman ajantasaisuus

Jaa sivu:

Tärkeintä on työsuojelun toimintaohjelman ajantasaisuus

Työturvallisuuslain kaikkia velvoitteita ei aina tiedetä, muisteta tai viitsitä noudattaa kaikissa työpaikoissa. Työsuojeluviranomaisten mielestä esimerkiksi työsuojelun toimintaohjelma on tehty suurimmassa osassa yrityksiä, mutta ohjelman päivittämisessä on toivomisen varaa.

Työsuojeluviranomainen muistuttaa, että pelkkä ohjelmapaperi ei riitä, kehittämistavoitteet ja -tarpeet on säännöllisin välein päivitettävä.

– Erityisen tärkeää se on silloin, kun yrityksen toiminnassa tai henkilöstön määrässä tapahtuu muutoksia. Lain henki on se, että työturvallisuuden kehitystä seurataan jatkuvasti, jotta turvallisuustaso säilyy korkeana muutoksissakin, sanoo työsuojelun ylitarkastaja Janne Laakkonen Itä-Suomen Aluehallintovirastosta.

Työsuojelutarkastajat ovat huomanneet, että varsinkin pienissä ja keskisuurissa  yrityksissä, joissa ei ole omaa työsuojeluhenkilöstöä, työn turvallisuuden seuranta saattaa helposti unohtua. Tosin suurissa yrityksissäkin toimintasuunnitelman jalkauttaminen paikallistasoille saattaa olla ongelma.

Joskus myös työturvallisuuslain ja työterveyshuoltolain edellyttämät toimintaohjelmat menevät sekaisin.

– Olemme huomanneet, että joskus ajatellaan, että riittää, kun on tehty työterveyshuollon  toimintasuunnitelma, jossa turvallisuus- ja terveellisyysasiat on huomioitu, mutta se ei kuitenkaan riitä, sanoo ylitarkastaja Janne Laakkonen.

Laakkonen sanoo, että työsuojelun toimintaohjelman ei pienessä tai keskisuuressa yrityksessä välttämättä tarvitse olla mikään ”raskas paperi”, kunhan siinä on oleellisin. Se edellyttää, että turvallisuuden ja terveellisyyden kannalta ongelmalliset kohteet työpaikalla on kartoitettu, ne ovat tiedossa, ne on kirjattu ja niiden kehittämiseksi toimitaan.

– Jos seuranta laiminlyödään, eikä ohjelma ole ajan tasalla, niin silloin koko toimintaohjelman merkitys katoaa. Ohjelma on tärkeä, mutta sitäkin tärkeämpää on luoda turvalliset työolosuhteet, Janne Laakkonen muistuttaa. 

Työsuojelutarkastajat tarkastavat yrityskäynnillään muiden asioiden ohessa myös työsuojelun toimintaohjelman. Jos sitä ei ole tehty, työnantajalle annetaan toimintaohje tehdä se. 

– Yleensä asiat hoituvat yhteisymmärryksessä, mutta on tietenkin sellaisiakin yrityksiä, jotka eivät piittaa laeista ja tinkivät turvallisuudesta laiminlyömällä määräyksiä. Nämä yritykset ottavat isoja riskejä rahan vuoksi, Janne Laakkonen sanoo.

– Valvontatyömme keskeinen tavoite on, että edesautamme yrityksiä hyvien käytäntöjen luomisessa, Laakkonen lisää.
Scroll to Top